Náš kontakt
+420 315 724 105
+420 777 343 731
zobrazit
Přal bych si dostávat vaše novinky

Obecné zásady k nové normě – interiérová stínící technika a ochrana dětí

01.01.2019
Image 0

Norma ČSN EN 13120 se vztahuje na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců, jako jsou například byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa. Interiérové žaluzie, u kterých nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu, jsou z hlediska plnění této normy považovány za odpovídající.

Norma se naopak nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá, jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. V tomto případě musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepředpokládá přístup dítěte“.

Nebezpečí uškrcení kojence a malých dětí vzniká tam, kde přístupná šňůra (šňůry), která je součástí vnitřní clony, může vytvořit nebezpečnou smyčku a/nebo představuje nebezpečí zamotání. Nebezpečné smyčky mohou být vytvořeny taháním šňůr a/nebo vnitřních šňůr.

Kompletní odstranění nebezpečí uškrcení může být nejlépe dosaženo tím, že je šňůra držena mimo dosah dětí.

Pokud je šňůra požadována pro ovládání vnitřní clony, musí být nebezpečí uškrcení minimalizováno tím, že se odstraní nebezpečná smyčka, a to buď použitím systému pro přetržení, nebo použitím upevněného napínacího systému.

Systém pro přetržení

Délka vytahovací šňůry musí být omezena takto:
Pokud není specifikována montážní výška, bude délka tahacího lanka menší než nebo rovna 2/3 výšky clony.


Image 0

Pokud je montážní výška zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m.


Image 1

Nebezpečná smyčka musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení.

Upevněný (pevný) napínací systém

Upevněný napínací systém zabraňuje smyčce řetízku stát se volným. Toho se dosáhne montáží upevněného přídržného zařízení v maximální možné vzdálenosti od ovládacího mechanismu.

Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení a současně musí vytahovací šňůry být omezeny následovně:

Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška clony menší nebo rovna 2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry nižší nebo rovna 1 m.
Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška žaluzie vyšší než 2,5 m, musí být délka šňůr nižší nebo rovna výšce clony s odečtením hodnoty 1,5 m.
Pokud je instalační výška specifikována, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části ovládací šňůry alespoň
1,5 m
.


Image 2

Popis bezpečnostních komponentů, které dodáváme k našim vnitřním žaluziím a roletám, uvádíme v části  Novinky – Ochranné systémy.

Informace na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a slouží jako všeobecný úvod do této problematiky. Jediným závazným dokumentem jsou ČSN vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v platném znění. Firma Charvát i společnost ISOTRA a.s. nejsou jakkoli odpovědny za případné chybné, neúplné nebo zavádějící informace. Firma Charvát i společnost ISOTRA a.s. nejsou rovněž odpovědny za jakékoli ztráty způsobené spoléháním se pouze na tyto informace.

Image 0 Image 1 Image 2