Náš kontakt
+420 315 724 105
+420 777 343 731
zobrazit
Přal bych si dostávat vaše novinky

Postoj pojišťoven k mechanickým zábranným prostředkům

Pojišťovny stanovují klientovi povinnost použít pro zabezpečení pojištěného majetku takové prostředky, které odpovídají normě a a to jak svou kvalitou, tak třídou zabezpečení (RC).

Image 0

Požadavek na třídu zabezpečení je dán výší pojistné částky. Tato povinnost je uvedena v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách.

V případě vzniku škodní události pojišťovna zjišťuje, zda klient skutečně použil prostředek příslušné třídy, odpovídající normě. Pokud zjistí, že klient sjednané podmínky nedodržel, je oprávněna pojistné plnění adekvátně snížit, případně i odmítnout.

Což v praxi také může znamenat, že po poškozeném klientovi pojišťovna může nebo bude vyžadovat prokázání splnění pojistných podmínek. To znamená doložení originálu nebo kopie certifikátu průlomové odolnosti daného mechanického prostředku či systému, který byl překonán při škodní události. Zkoumá se i pravost a ověřitelnost takového certifikátu u výrobce či u zkušební laboratoře, která certifikát vystavovala.

Pokud si pořizujete ověřený a kvalitní certifikovaný výrobek od známého výrobce, pak k němu automaticky nebo na vyžádání dostáváte certifikát s uvedením bezpečnostní třídy jako deklaraci faktické odolnosti výrobku vůči napadení hrubou silou, dle platných českých a evropských norem a dále pro účely pojišťovny.

Pokud si pořídíte produkt, který převyšuje požadavky pojistné smlouvy (např. vyšší bezpečnostní třída) je možno získat k pojistce také bonus.

Dejte si pozor na prodejce, které neznáte a kteří se Vám snaží prodat výrobek, jehož certifikát je v jazyce, kterému nerozumíte! Jedná se ve většině případů o padělky výrobků nebo falzifikáty certifikátů. To znamená, že daný výrobek nesplňuje kritéria dle norem, neprošel certifikací a ve valné míře jde také o neznámou krajinu původu.