Náš kontakt
+420 315 724 105
+420 777 343 731
zobrazit
Přal bych si dostávat vaše novinky

Větrání – nezbytnost nebo zbytečnost?

01.09.2017

Větrání je často považováno za plýtvání teplem. Nová, dokonale těsná okna nebo změna způsobu vytápění s uplatněním regulačních opatření ke snížení teploty a tím další spotřeby tepla, to vše - v případě absence větrání - staví často uživatele před problém nežádoucího zvýšení vlhkosti.

Čerstvý vzduch má však ve vnitřním prostředí mnohonásobnou a nezastupitelnou úlohu.

K čemu čerstvý vzduch ?

Pro zdraví a pohodu je základním hygienickým požadavkem přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu, kterým se nahradí:

opotřebovaný vnitřní vzduch se zvýšeným podílem kysličníku uhličitého (uvolňovaný při spalování, člověk sám vyprodukuje cca 18 l/hod.)

vodní páry

kysličník uhelnatý (nedokonalé spalování plynu)

řada škodlivin, vznikajících postupným uvolňováním ze stavebních konstrukcí a vybavení interiéru.


Neudržované, nevětrané prostředí, ve kterém trávíme až 90% času, obsahuje až 100 násobné koncentrace škodlivin, z části karcinogenních.

Pachy jsou vždy signálem větrání i když velmi subjektivním, neboť jsou pachy i příjemné a známé. Zdrojem pachů je vaření, barvy a nátěry, čistící prostředky, rostliny a hlavně lidé; pachy vydávané v místnosti lidmi stoupají shodně s obsahem kysličníku uhličitého.

Obecně je v obývané místnosti předepsána obměna vzduchu jednou za dvě hodiny; při vaření a kouření pak častěji.

Přirozená infiltrace spárami je však u nových těsných oken nebo oken dodatečně utěsněných výrazně nižší.

Hrubě netěsná, obvykle starší dřevěná okna by tento požadavek naplnila, ovšem za cenu úniku i více než 30% tepla v závislosti na povětrnostních podmínkách; při tomto úniku tepla mohou být ovšem narušeny podmínky tzv. tepelné pohody, k nimž patří:

Teplota vzduchu v místnosti: 20 – 22°C v závislosti od obsazení (děti), neměla by však klesnout pod 16°C

Teplota okolních předmětů – nábytek, stěny (součtová teplota povrchu předmětů a vzduchu by se měla blížit 38°C a neklesnout pod 32°C, již odchylka 4°C mezi teplotou vzduchu a povrchem předmětů je považována za nepříjemnou - např. sezení u stěny)

Relativní vlhkost vzduchu – doporučená mezi 40-60%, pod 35% se snadněji usazuje prach, dochází k vysušování sliznice a je zvýšené riziko nachlazení. Nad 60% pak vytváříme podmínky pro domácí roztoče a hlavně výrazné poškození stavby vlhkostí

Rychlost proudění vzduchu do 20cm/s při 20°C; při netěsných oknech a větrném čase je rychlost vyšší a pohyb vzduchu je považován za rušivý


Protože každý zbytečně vyfoukaný či přetopený 1°C tepla zvyšuje naše náklady na vytápění o 6% (platí při teplotě nad 20°C), je jistě velmi důležité, formou dodatečného zateplení či utěsnění oken, teplem šetřit.
Prioritou však vždy musí být zdravé vnitřní prostředí, kdy přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu řeší i problematiku udržení žádoucí vlhkosti.

Co je vlastně vlhkost?

Vodní pára v ovzduší přítomna nejen nad bodem mrazu.

Jak s teplotou roste ve vzduchu obsah vodní páry?

Kolik vody pojme 1 m3 vzduchu v závislosti na teplotě?

Co to je relativní vlhkost?


Při uvedených teplotách pojme 1m3 vzduchu max. množství vody v gramech – absolutní vlhkost:

-20°C / 0,9 g -10°C / 2,14 g 0°C / 4,84 g 10°C / 9,4 g 20°C / 17,3 g 25°C / 23,1 g

Při uvedených teplotách je tedy vzduch již nasycen, nad bodem mrazu nasycení (při překročení množství páry nebo poklesu teploty) dojde ke srážení viditelných kapiček vody formou mlhy.

Relativní vlhkost nám pak udává v %, jaké množství vodní páry ve vzduchu skutečně je. Např. při tepl. venkovního vzduchu –10°C a rel. Vlhkosti 80% obsahuje m3 tohoto vzduchu 1,71 g vodní páry (2,14*0,8).

Přivedeme-li ovšem v rámci větrání tento vzduch do vnitřního prostoru a ohřejeme na 20°C, zůstane absolutní množství vodní páry stejné, avšak relativní vlhkost může teoreticky poklesnout na pouhých 10%!!

Přísun studeného vzduchu v zimě tedy vede k suššímu vzduchu ve vnitřním prostoru.

Cíleným větráním po dobu 10-15 min. pak můžeme získávat čerstvý vzduch s požadovanou vlhkostí 30-45% (když malujeme v zimě, pak stěny samozřejmě vysoušíme pomocí topení a častého větrání).

Známe zdroje vodní páry?

Víte například že:

Při sprchování dostaneme do vzduchu 600-1000 g vody

Květina nám odpaří až 8 g vody za hodinu

Při lehké činnosti sami vyprodukujeme na osobu cca 46 g vody/hod – tj. 1,1 kg za den a noc

Stejné množství vodní páry vznikne spálením 1 m3 plynu


Tato čísla zásadně ovlivňují výši relativní vlhkosti v bytě, především však v koupelně, kuchyni a ložnici. Ve vztahu k velikosti místností a počtu přítomných osob názorně dokladují potřebu důkladně a dostatečně větrat.

Kdy a kolik větrat?

Z odborné literatury lze vyčíst, kolikrát se u staršího typu oken zhruba za hodinu vymění v místnosti vzduch: při zavřených oknech (0-0,5x), pootevřených (0,8-4x), napůl otevřených (5-10x) nebo otevřených dokořán (9-15x za hodinu). Vše ovšem závisí na expozici bytu, povětrnostních podmínkách, teplotním rozdílu obou prostředí a hlavně naší důslednosti a povědomí o potřebě větrat.

Tvrdíme-li, že větráme a přesto máme vlhko, černé kouty a rohy, sráží se nám vodní pára na leštěném nábytku, kování a nebo se nám rosí v místnosti okna, pak se větrat teprve musíme naučit.

Pomocníkem může být digitální teploměr kombinovaný s vlhkoměrem, který nám nejlépe v krátké době prokáže, že díky řízenému větrání u nás nemá vysoká relativní vlhkost místo večer ani ráno.

Při nedostatečném větrání a tím vysoké vlhkosti jsou nebezpečná i různá regulační či jiná, dobře míněná úsporná opatření, kdy s poklesem vnitřní teploty relativní vlhkost narůstá a následně dochází ke srážení přebytečné vlhkosti na místech s teplotou nižší než rosný bod – tj. především okenní tabule, leštěný nábytek, kouty a místa bez pohybu vzduchu zastavěná nábytkem. Typickým příkladem jsou ložnice, kdy např. před spaním při rel. vlhkosti 50% a 20°C již necítíme potřebu větrat. Spánek manželů a snížení teploty na 18°C může k ránu znamenat pokles relativní vlhkosti na 70% s následnou kondenzací na místech chladnějších 12,45°C !!! U koutů je teplota z důvodu snížené cirkulace vzduchu obecně o cca 2°C nižší oproti stěnám, proto jsou jedním z prvotních signálů nezdravé vlhkosti.

Ovšem ani dodržení zásad větrání nemusí přinést uspokojivé výsledky v případě hrubých stavebních nedostatků – např. tepelné mosty (překlady), nízký tepelný odpor obvodové konstrukce a.j.

Uvedená tabulka stanovuje hodnoty rosného bodu ve °C v závislosti na teplotě v místnosti a výši relativní vlhkosti. Např. zjistíme-li k ránu na měřidle teplotu 19°C a rel. vlhkost 70%, pak místo kondenzace určuje rosný bod 13,4°C. Při relativní vlhkosti 80% představuje rosný bod 15,47°C a v případě 90% relativní vlhkosti jsou ohrožena místa s teplotou nižší pouze o 1,68°C oproti teplotě vzduchu !!!

teplota °C Relativní vlhkost vzduchu v %
20 30 40 50 60 70 80 90
10 -10,62 -6,00 -2,62 0,07 2,60 4,79 6,71 8,44
11 -9,87 -5,22 -1,82 0,99 3,54 5,75 7,69 9,42
12 -9,13 -4,45 -1,03 1,91 4,48 6,70 8,66 10,41
13 -8,38 -3,68 -0,24 2,83 5,42 7,66 9,63 11,40
14 -7,64 -2,91 0,63 3,75 6,36 8,62 10,61 12,39
15 -6,89 -2,14 1,52 4,67 7,30 9,58 11,58 13,37
16 -6,15 -1,37 2,42 5,59 8,24 10,53 12,55 14,36
17 -5,41 0,60 3,31 6,51 9,18 11,49 13,52 15,35
18 -4,67 0,18 4,21 7,43 10,12 12,45 14,50 16,33
19 -3,94 1,05 5,10 8,35 11,06 13,40 15,47 17,32
20 -3,21 1,91 5,99 9,26 12,00 14,36 16,44 18,31
21 -2,48 2,77 6,89 10,18 12,94 15,32 17,42 19,30
22 -1,75 3,64 7,78 11,10 13,88 16,27 18,39 20,28
23 -1,02 4,50 8,68 12,02 14,81 17,23 19,36 21,27
24 -0,29 5,36 9,56 12,93 15,75 18,19 20,33 22,26
25 0,49 6,22 10,46 13,85 16,69 19,14 21,30 23,24

Výše uvedená čísla potvrzují měření ze dne 13. a 14. 4. 1996, ze kterého i při nižší přesnosti vlhkoměru vyplývá:

  1. Vztah teplot vnitřních ploch – příčka, obvodová konstrukce, okenní tabule, kouty
  2. Vývoj relativní vlhkosti při následné kondenzaci – vysrážení na okenní tabuli proběhlo při minimální teplotě 18,3°C k ránu, kdy byla relativní vlhkost podstatně vyšší oproti 60%, zjištěných v 7.30 hod.
  3. Důkladným větráním studeným vlhkým vzduchem získáme rychle čerstvý vzduch s pokojovou teplotou

Teplota měření vnitřních ploch ložnice v °C přízemí cca 130 cm od podlahy, kout 15 cm Podmínky měření Poznámka
interiér - ložnice exteriér – venkovní strana čas
Vnitřní příčka mezipokojová Obvodová stěna cihla 45 cm Okenní tabule zdvojená okna Kout Teplota °C Relativní vlhkost v % Teplota °C Relativní vlhkost v % Měřeno v hod.
19,5 17,8 16,7* 14,5 20,3 41 5 46 14,00 Polojasno, *) krátkodobě osluněná tabule i pokoj
20,2 17,2 14,4 15,3 20,2 49 2,5 60 21,00 Polojasno
20,5 18 12,7 16 20,5 *18,3 60 2 81 7,30 Občasné sněhové přeháňky *) min. teplota v noci 18,3°C, oroseno 15 cm okenní tabule
19,6 36 7,40 11 min. větrání - okno dokořán, měřeno po 10 minutách