Časté dotazy
Náš kontakt
+420 315 724 105
+420 777 343 731
zobrazit
Přal bych si dostávat vaše novinky

Časté dotazy - Okenní folie

1.Mají fólie na okna nějaký význam?

Okenní fólie nabízí celou řadu možností využití – výrazně snižují riziko úrazu rozbitým oknem, likvidují minimálně 97% UV záření, zamezují přehřívání interiérů v létě a omezují tepelné ztráty v zimě. Dále snižují náklady na klimatizaci, jsou účinnou ochranou proti zlodějům, zajišťují soukromí a mohou dodat proskleným plochám barevně nebo zrcadlově volitelný estetický vzhled.

2.Mám malé dítě a strach z toho, aby se nezranilo, kdyby se rozbilo okno. Jak mi mohou Vaše ochranné fólie pomoci?

Velice doporučujeme použití ochranných fólií na sklo, jako jedinečné ochrany zdraví a života dětí před střepy z rozbitého skla. Tloušťka ochranných fólií je dle typu 0,1 - 0,2 mm. V případě úmyslného  či neúmyslného rozbití  skleněné plochy opatřené ochranou fólií nedochází k roztříštění skla a vypadávání ostrých střepů, které mohou být příčinou pořezání dítěte. Dle našeho názoru představuje každé "klasické sklo" jisté nebezpečí pro zdraví a život. Proto doporučujeme tyto skla vybavit buď bezpečnostní fólií  nebo alespoň fólií ochrannou. Zejména se jedná o zimní zahrady, okna bytů, střešní okna, vnitřní dveře, jakož i prosklené plochy ve sportovních halách, tělocvičnách, školách, družinách, školkách, jeslích,  nemocnicích  apod. V posledních letech vnímáme zvýšený zájem o instalace ochranných fólií i na střešní okna. Jsme přesvědčeni o tom, že ochranné fólie by měly být nezbytnou součástí vybavení všech skel, zejména těch které mohou způsobit újmu na zdraví a životech.

3.Co se stane, když je sklo, na kterém je nainstalována Vaše ochranná fólie, napadeno?

Tato fólie nebyla nikdy v České republice testována na žádný stupeň odolnosti (testujeme pouze fólii bezpečnostní ), proto vycházíme z údajů výrobce. Ten uvádí pevnost ochranné fólie SC - 4 v tahu 150 - 170 N/cm. V případě napadení skla opatřeného touto fólií sklo sice popraská, ale tvoří s fólií kompaktní celek, čímž zamezí vypadnutí ostrých střepů a tím i následnému pořezání.

4.Jaké ještě další funkce má ochranná fólie?

Mimo své hlavní funkce, kterou je ochrana proti pořezání, mají ochranné fólie ještě další funkce. V prvé řadě je to ochrana před UV zářením. Škodlivého UV záření zachytí 96% v oblasti 360 nm. (viz osvědčení Státního zdravotního ústavu). Tím zvyšují ochranu před tímto zářením a v praxi tím prodlužují životnost vybavení interiéru (snižují tzv. "šisování").

5.Mám okna a balkónové dveře v přízemí domu. Můžete mi doporučit Vaše bezpečnostní fólie?

Použití bezpečnostních fólií Vám můžeme vřele doporučit. Bezpečnostní fólie jsou na skle neviditelné. To má za následek nejenom nerušení estetického vjemu např. mříží apod., ale navíc z tohoto důvodu nelákají zloděje. Velice důležitý je pro zloděje i moment překvapení z toho, že narazil na neočekávanou překážku. Tato okolnost ho buď zcela odradí, nebo přinejmenším zdrží.

6.Dá se sklo s bezpečnostní fólií vůbec rozbít, jakou silou a za jak dlouho?

Zkoušky, kterým je vystaveno sklo s bezpečnostní fólií, jsou opravdu náročné. Vycházejí z Evropského standardu normy DIN - EN 356 E. Na sklo (rozměr dle normy 800 x 900 mm.) opatřené fólií (v našem případě se jedná o sklo síly 3 mm.) se vrhá z výšky ocelová koule o průměru 10 cm, váhy 4,1 kg a to doprostřed do tří bodů rovnostranného trojúhelníku, jehož strana je 140 mm. Jedná se tedy o tři údery výše uvedenou koulí, pokaždé do jednoho z bodů. Stupeň mechanické odolnosti P-1 znamená,  že koule se vrhá kolmo na sklo z výše 1,5 m. Stupeň P - 2 představuje pád koule z výšky 3 m. Ani při jednom hodu nesmí koule propadnout sklem opatřeným fólií. Z výše uvedeného popisu je zřejmé o jak náročnou zkoušku pro stupeň odolnosti P - 2 se jedná. Nemůžeme však v žádném případě logicky zaručit, že nikdo nikdy nemůže naši bezpečnostní fólii překonat.

7.Jaké dáváte záruky a jaká je životnost bezpečnostní fólie?

Záruku na bezpečnostní fólii udává výrobce po dobu pěti let. Záruka se vztahuje na případné odlepení, pokroucení, nebo změnu barevnosti. Výrobce ani dodavatel však v žádném případě neručí za to, že při použití větší síly než odpovídá normě DIN EM 356 E (Evropská norma určující stupeň mechanické odolnosti), nelze tuto fólii překonat a z toho důvodu neodpovídá hmotně za ukradený majetek (nenahrazuje pojišťovací ústav). Životnost fólie je zhruba 3x vyšší než je udávána záruka výrobcem.

8.Mám v bytě tzv. bezpečnostní skla (Konex). Mají v tomto případě bezpečnostní fólie ještě nějaký smysl?

Smysl v každém případě mají. Konex má složení: sklo, fólie, sklo, takže při rozbití skla může dojít k poranění odletujícími střepy z vnitřního skla. Bezpečnostní fólie se instalují na vnější stranu vnitřního skla. Tím maximálně eliminují možnost poranění odletujícími střepy.

9.Slyšel jsem, že když se nenainstaluje bezpečnostní fólie pod rám okna, že ji pak lze i s celým sklem vymáčknout. Je to pravda?

Tato záležitost se musí posuzovat dle konkrétního případu. Tam, kde je možnost instalovat fólii pod lišty, je to jistě vhodnější způsob. Ale existují případy, kdy to prostě není z mnoha důvodů možné. Přesto jsme přesvědčeni, že i bezpečnostní fólie, kterou nelze nainstalovat pod lišty, je dostatečně odolná. Neumíme si představit, že by okno vypadlo po celém obvodě. Další věcí je to, že máme zkoušku pro sklo s fólií. Abychom mohli říci, jak bude sklo opatřené fólií odolné v rámu, museli bychom zkoušky provádět na celém systému, tzn. zkoušet dle normy celé okno (o rozměru, který předepisuje norma). Domníváme, že provedení instalace bezpečnostní fólie pod rámy nebo nikoli,  není pro odolnost skla s bezpečnostní fólií zásadní.

10.Mohou se bezpečnostní fólie při instalaci na okna napojovat?

Bezpečnostní fólie jsou standardně vyráběny v šíři 1,52 m a 1,82 m. Jsou-li oba rozměry instalační plochy větší než rozměry fólie, je nutné instalovat fólie s napojením. Napojení lze volit horizontální nebo vertikální. Napojení nemá vliv na deklarované vlastnosti a je uznáváno pojišťovacími společnostmi.

11.Vaše firma nám instalovala bezpečnostní fólii SCX. Druhý den po instalaci však fólie vypadala, jako by byla polita mlékem. Je to chyba fólie, nebo instalace?

Jedná se o jev zcela běžný. Mlhovina, která se tvoří z vodního roztoku používaného při instalaci fólií, reaguje s lepem fólie a tím vzniká mléčně bílá až našedlá mlhovina. Tato mlhovina během vysychání a zrání fólie postupně zmizí. Dokonalé vytvrzení je ukončeno cca asi po 60 - 120 dnech od instalace při teplotách + 25 st. Celsia. V zimních měsících se tato doba adekvátně prodlužuje.

12.Jaký je trend ve vývoji a v instalacích protislunečních fólií?

Trend je v zásadě zřejmý. Čím dále tím více se budou prosazovat hodně světlé – téměř čiré - protisluneční fólie s velkou reflexí (odrazivostí), malou absorpcí (pohltivostí) při vysokém energetickém výkonu.

13.U protislunečních fólií udáváte prostupy světla 40% a u některých typů dokonce i 20%. Připadá mi to moc tmavé. Nebude při aplikaci takové fólie pak v místnosti tma?

Prostup světla udávaný u fólií na okna v % je měřen přístroji. Při výzkumech bylo zjištěno (na vzorku 10 000 respondentů v USA), že lidské oko vnímá prostup světla od přístrojů odlišně. Čiré sklo síly 6 mm. propouští cca 88% přirozeného světla. Sklo opatřené v celé ploše fólií o prostupu světla 50% je na hranici očního vnímání tzn.: že si pozorovatel není jist, zda se jedná o sklo čiré, či s fólií. Fólie se světelnou propustností méně než 50% v našem případě 40%, pak pozorovatel již pozná zcela jistě. U vybraného vzorku lidí pak většina pozorovatelů uváděla sklo s fólií o prostupu světla 17% jako zatemňující fólií o propustnosti 50%. Světlo, které dopadá na fólii, je touto fólií rozptylováno rovnoměrně po celé místnosti, takže celkový útlum světla není pro lidské oko tak významný.

14.Jak funguje protisluneční fólie v zimě? Omezí zisk tepla?

I když je v zimě žádoucí, aby se interiér vlivem slunečního záření zahřál, protisluneční fólie funguje i v tomto období - sníží zisk tepla. Během zimního období u nás není mnoho slunečních dní a pokud jsou, pak velmi krátké. Je důležité si uvědomit, kolik peněz ušetříme instalací protisluneční fólie v létě za náklady na provoz klimatizace a jak tato fólie zabraňuje přehřívání obytných prostor. Vyšší výdaj za vytápění v zimním období je tak touto službou několikanásobně vynahrazen.

15.Potřebuji nainstalovat zrcadlové fólie tak, aby nebylo vidět okny dovnitř (kanceláře, bytu..), ale abych já viděl ven. Může fólie tento účel plnit?

Ano může, ale pouze během dne, kdy je venku větší intenzita světla  než uvnitř domu. Večer kdy je venku tma a uvnitř se rozsvítí, je efekt přesně opačný, neboť fólie zrcadlí na tu stranu odkud dopadá větší intenzita světla. Večer je nutno situaci řešit instalací vhodného typu interiérové stínící techniky (žaluzie, rolety atd.). Nezapomeňte na to, že lidské oko vidí ze tmy do světla, naproti tomu ze světla do tmy zpravidla nevidí.

16.Jaký typ okenní fólie použít, aby přes den nebylo vidět do domu a zároveň bylo vidět z domu ven?

V tomto případě doporučujeme použití exteriérové reflexní fólie, kterou docílíme zrcadlového efektu - z venkovní strany není vidět dovnitř a zároveň je z interiéru vidět ven. Tento efekt působí velice dobře během dne, kdy není venku snížená viditelnost. Večer nebo když se venku setmí a v domě rozsvítíme, se funkce reflexní fólie obrací a proto je v tomto čase nutné pro zachování soukromí použít standardní stínící techniku - rolety, žaluzie apod.   Z fyzikálního hlediska není možné docílit, aby fólie byla stejně účinná v noci jako ve dne. Reflexní fólie uvedených vlastností bývá tónovaná (lehce zabarvená do stříbrné, bronzové, modré apod. barvy).   Při výběru typu této fólie je proto dobré volit mezi silou reflexe a tónováním fólie. Čím více je fólie reflexní, tím více ubere světla.   Pro komerční prostory - kanceláře apod. doporučujeme střední variantu reflexních fólií - např. SILVER  35 EXT. Tyto fólie propouštějí dostatek denního světla a zároveň mají dostatečnou reflexní vrstvu.

17.Může fólie zabezpečit neprůhlednost, ale aby přitom propouštěla světlo?

Ano oboustrannou neprůhlednost zabezpečí bílá matová fólie, která esteticky nahrazuje pískované sklo. Přitom propouští 47% světla. (Používá se zejména v bankách, nemocnicích, v privátech především na okna sociálního zařízení, schodiště apod.).

18.Zajímalo by mne, zda existují fólie, které se dají nainstalovat na sklo koupelny, aby nebylo dovnitř z venku vidět, ale aby byl zachován prostup světla ve dne. Máte takové fólie?

Tento problém nejlépe vyřeší tzv. privátní typy fólií. Nejčastěji používaná je matová bílá (obdoba pískovaného skla), fólie která zabezpečí oboustrannou neprůhlednost při snížení prostupu světla o 47%.

19.Na střešních oknech se mi zachytává vlhkost a skla jsou stále vlhká. Můžete okenní fólie tento jev odstranit?

Tento jev souvisí s tzv. rosným bodem. Po aplikaci naší fólie se v každém případě zvýší teplota na povrchu skla. To může buď uvedený negativní jev zcela odstranit, nebo alespoň významně snížit. Dokonalé odstranění tohoto jevu však souvisí ještě s dalšími faktory, a proto doporučujeme nainstalovat fólii zkušebně a vyzkoušet ji v tom kterém konkrétním případě v praxi.

20.Jakou tepelnou odolnost mají okenní fólie?

Okenní fólie jsou vyrobeny z polyesterového nehořlavého materiálu. V kontaktu s přímým plamenem nebo vysokou teplotou se okenní fólie škvaří, ale nehoří. Při teplotě nad 260°C se taví.

21.Lze fólie na okna instalovat též na plexisklo?

Fólie na sklo jsou určeny pro instalace na sklo. Nejsou tedy vhodné pro instalace na tzv. "umělá skla" (plexisklo, polykarbonát apod.). Na těchto materiálech se vytvářejí pod fóliemi bublinky z plynů, které tyto materiály vylučují, což má za následek nedokonalý estetický vzhled. Mimo jiné  výrobce fólií nedává pro tyto aplikace žádnou záruku.

22.Mám obavy, že až budu okna mýt, že se fólie poškrábe. Mám pravdu?

Všechny námi dodávané fólie jsou vybaveny protiotěrovou vrstvou. Po úplném vyschnutí (cca za 60 - 120 dnů od ukončení instalace) se fólie omývá zcela běžnými způsoby jako sklo bez fólie. Z mytí jsou vyloučeny chemické agresivní látky: ředidla, rozpouštědla a kyseliny. Dále se nesmí sklo opatřené fólií mýt za použití drátěnek, písků, šroubováků apod., tedy nepřiměřeně ostrými a tvrdými předměty a nástroji.

23.Máme prosklenou zimní zahradu. V létě je v ní příšerné horko. Jaké nejúčinnější typy protislunečních fólií byste nám mohli proti slunečnímu horku doporučit?

Především je nutno zjistit jaký typ prosklení ve Vaší zimní zahradě máte. Pokud máte prosklení jednoduché pak doporučujeme fólii interierovou a v závislosti na potřebě prostupu světla volit potřebný typ vhodné barvy (pokovení) a co možná nejvyšší stupeň reflexe, který zabezpečí co největší odraz sluneční energie. Máte-li dvojitá skla ( tzv. ditermická skla) pak doporučujeme použít výlučně folii exteriérovou.

24.Za jak dlouho jste schopni od objednávky uskutečnit instalaci fólií na okna?

Prakticky do 10-ti pracovních dní a to po celém zemí naší republiky.