Časté dotazy
Náš kontakt
+420 315 724 105
+420 777 343 731
zobrazit
Přal bych si dostávat vaše novinky

Časté dotazy - Stínící technika

1.Jak je to s řetízkem, kde se uvolnila bezpečnostní spojka, a řetízek je příliš dlouhý? Je to považováno za nebezpečné?

Pokud se řetízek uvolní a bezpečnostní spojka odpadne, je zbytek řetízku visící na žaluzii považován za druhořadý.

2.Jak se čistí lamely vertikálních žaluzií?

Každý materiál by měl být výrobcem označen, jak ho lze čistit, příp. prát. Obecně jsou postupy a zásady podobné jako u záclon - při mírném znečištění stačí použít vysavač, některé materiály lze vyprat i standardním způsobem. Čištění vertikálních žaluzií provádí specializované firmy, naše firma Vám ho ráda zajistí.
Doporučuje se lamely čistit cca 1x ročně. Upozornění: lamely se nikdy nesmí zlomit a v žádném případě se nedoporučuje praní v pračce (dochází k nevratnému poškození)!

3.Jak se chovají pohony při výpadku elektrického proudu, ztratí se naprogramovaná data?

Při výpadku elektrického proudu pohon zůstane ve stejné pozici a stavu, ve kterém byl před výpadkem napájení. Naprogramovaná data se z pohonu neztratí a jsou stále uložena v paměti pohonu. Jejich samovolné zmizení není při standardních provozních podmínkách možné.

4.Jak se udržují, čistí horizontální žaluzie?

Jako běžná údržba je vhodné pravidelně (cca jednou za 3 až 4 týdny nebo při každém mytí oken) lamely otřít hadříkem nebo kartáčem s dlouhým vlasem a zbavit je tak prachu. Je také možno je přeluxovat vysavačem s hubicí s dlouhým vlasem. Jednou za čas je však vhodné důkladné omytí žaluzií včetně částí, které se překrývají a včetně očištění vodicích lanek. Pozor však na poškození vodících lanek nebo ovládacího mechanismu. V případě horizontálních i vertikálních žaluzií je třeba nezapomínat na to, že je nutné provádět čištění oboustranně. Pro čištění žaluzií nepoužívejte vysokotlaké vodní čističe. Může dojít k poškození žaluzie a zejména elektrického pohonu, pokud je jím žaluzie vybavena.

5.Jaké jsou nejčastější závady na horizontálních žaluziích a jak se řeší? Jak jim předcházet?

U horizontálních žaluzií může dojít k rozpojení ve spojce řetízku s následným vytažením celého řetízku z ovládacího mechanismu, popř. při nesprávné manipulaci k vytržení řetízku z ovládacího labyrintu. Vždy je zapotřebí ovládat žaluzie řetízkem pod takovým úhlem, aby kladl co možná nejmenší odpor v místě vyústění ze žaluzie. Další vadou může být křivý chod žaluzie. Tato vada může vzniknout díky ne zcela přesnému seřízení, ale také špatnou manipulací, popřípadě montáží. V tomto případě je potřeba, aby textilní pásek zajišťující chod žaluzie byl vždy v„tahu“. Jinými slovy není vhodné např. přizvedávat spodní profil žaluzie tak, aby se pásek nadměrně uvolňoval.

6.Jaké výhody nabízí bezdrátové dálkové ovládání prvků stínící techniky proti konvenčnímu kabelovému řešení?

Konvenční kabelové řešení má strukturu a vlastnosti dané při jeho výstavbě. Jakákoliv pozdější změna znamená stavební úpravy: pokládku nových kabelů, instalaci nových řídicích jednotek apod. Bezdrátový ovládací systém naproti tomu dovoluje kdykoliv změnit strukturu ovládání: přidat ovladač, změnit jeho umístění, vytvořit novou skupinu zařízení, a to vše bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav. Zvýší se komfort obsluhy.

7.Jaké zabezpečující prvky proti vykradení mají venkovní rolety?

Venkovní roleta je sama o sobě v základní verzi dodatečný zabezpečující prostředek proti vykradení, jehož účinnost je možné dalšími prostředky podstatně zvýšit. Základním komponentem je pérová pojistka neboli závěs pancíře. Pokud je v roletovém pancíři (závěsu) správný počet lamel, tento pancíř nelze nadzvednout. V kombinaci s motorem se hodně používají speciální zabezpečující závěsy. Pro zvýšení odolnosti lamel je možné vyrobit roletový závěs z hliníkových lamel vypěněných tvrdou pěnou, extrudovaných anebo ocelových. Stabilita poslední lišty se zvýší přinýtováním.

8.Jaké způsoby ovládání venkovních žaluzií jsou možné?

Je možno zvolit manuální nebo elektrické ovládání žaluzie. Varianty manuálního ovládání jsou klika a šňůra. Šňůra jako ovládací prvek se volí pro žaluzie s lamelou 50 mm. Elektrický pohon žaluzií je zabezpečen pomocí motoru napájeného 230 V. Žaluzie je možno ovládat jednotlivě, či skupinově. Ovládacími prvky při elektrickém pohonu žaluzií jsou pak stěnové vypínače nebo dálkové ovladače. Elektrické žaluzie je možné doplnit o venkovní čidla, která zajistí ochranu žaluzie před poškozením povětrnostními vlivy nebo jejich provoz v souvislosti se slunečním zářením (slunce; slunce + vítr; vítr; déšť). Elektricky ovládané žaluzie je možné také v případě požadavku zákazníka ovládat centrálním ovladačem.

9.Jakými parametry je omezena velikost přeokenní rolety?

Maximální velikosti předokenních rolet jsou omezeny dvěma rozměry, maximální šířkou a maximální plochou, a jsou navázány na velikost, pevnost a materiál použitých lamel. U příliš širokých rolet může dojít k natolik velkému průhybu lamel, že celý lamelový bal vypadne z bočních vodicích lišt a celá roleta se tím pádem stává nefunkční. Maximální plocha rolety je navázána na váhu jednotlivých lamel, protože při navíjení rolety musí zámky horních lamel snést celkovou váhu lamelového balu (velká zátěž může způsobit roztržení lamelového balu).

10.Je možné ovládat dvě rolety jedním spínačem?

Ano, možné to je, ale je nutno dodržet jistá pravidla. Použijí-li se elektromechanické pohony, pak je nutné přidat oddělovací relé. Kdyby se použil standardní spínač pro více pohonů současně, vedlo by to k jejich postupnému zničení. Toto riziko nehrozí u pohonů elektronických, tzv. WT, které je možné zapojit paralelně v maximálním počtu 3 motorů. Při použití pohonů radiových jsou možnosti ovládání prakticky bez omezení. 

11.Je možné ovládat rolety a žaluzie v rámci řídícího systému tzv. „inteligentního domu“?

Ano, lze a konkrétní integrace závisí na dodavateli řídícího systému stínicí techniky. Všeobecně lze říci, že řízení lze realizovat tak, že: rolety nebo žaluzie mají vlastní řízení a jsou propojeny s řídícím systémem domu pouze jedním komunikačním prvkem - rozhraním. Řídící systém domu je pak ovládán pouze centrálně. Spolupráce např. s topením a klimatizací je zde značně omezena. Rolety nebo žaluzie mají vlastní řízení a propojení s řídícím systémem budovy umožňuje řídit stínící techniku nejen centrálně, ale i po zónách, případně i jednotlivé žaluzie. Protože řízení stínící techniky a nadřazený systém budovy používají rozdílný řídící systém, ke vzájemné komunikaci se používá komunikační rozhraní (např. OPC server). rolety nebo žaluzie jsou plně integrované do řídicího systému inteligentní budovy a jejich komunikace s ostatními zařízeními v budově je obousměrná a plnohodnotná. U nás nejrozšířenější způsob řízení se realizuje pomocí KNX sběrnice. Rolety nebo žaluzie jsou plně integrované do řídícího systému inteligentní budovy a jejich komunikace s ostatními zařízeními v budově je obousměrná a plnohodnotná. U nás nejrozšířenější způsob řízení se realizuje pomocí KNX sběrnice.

12.Je možné spojit v rohu dvě venkovní žaluzie na jedno ovládání

Ano. K tomuto účelu slouží rohové spojky hřídelí pro venkovní žaluzie. Ty se standardně dodávají pro spojení žaluzií v úhlech od 90° – 180°.

13.Je nutné ze zákona označovat vnitřní žaluzie značkou CE?

Dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění, neexistuje v současné době povinnost označovat vnitřní žaluzie značkou CE, ani povinnost vydávat ohledně nich ES prohlášení o shodě.

14.Je potřeba zajistit shodu s novou normou při renovaci nebo opravě žaluzií?

Norma se netýká stávajících žaluzií. Opravy nemusí být provedeny tak, aby garantovaly bezpečnost dítěte. Přestavby však musí být ve shodě s ČSN EN 13120.

15.Je vhodné instalovat žaluzie do vlhkého prostředí (do koupelen, k bazénům, ale i do novostaveb, kde je vlhčeji)?

Ano. V tomto případě je ale zapotřebí vybírat interiérové žaluzie nejen s hliníkovými lamelami, ale i s nosnými hliníkovými profily.

16.Jsou předokenní rolety bezpečnostní prvek?

Venkovní předokenní rolety jsou do jisté míry bezpečnostní prvek, protože slouží mimo jiné jako zábrana před vniknutím do objektu. Na trhu však existují jak standardní venkovní rolety, které nejsou zařazeny do žádné bezpečnostní třídy, tak i venkovní rolety, které splňují bezpečnostní normy.

17.Jsou venkovní žaluzie dostatečně odolné proti povětrnostním vlivům?

Komponenty venkovních žaluzií jsou vyrobeny z materiálů, které jsou dlouhodobě testovány proti povětrnostním vlivům. Lamely jsou v převážné míře z hliníkové slitiny, povrch je upraven speciálním lakem. Plechové profily jsou pozinkovány nebo vyrobeny z hliníku. Žebříčky a textilní pásky jsou vyráběny z vysoce odolných textilních materiálů testovaných pro exteriérové použití. Žaluzie je navíc možno opatřit čidly, která v případě nepříznivých povětrnostních podmínek zajistí vytažení žaluzie, a tak zabrání poškození lamel např. silným větrem či deštěm.

18.Kde musí být varování umístěno?

Text varovného upozornění se musí uvést přímo na výrobku, na jeho obalu a rovněž i v návodu na použití. Text na obalu však nemusí splňovat rozměrové požadavky písma jako je tomu v případě výstražného značení na výrobku.

19.Kdo nese odpovědnost, výrobce komponentů, prodejce nebo montážní firma?

Všichni nesou odpovědnost současně. Montér je zodpovědný za montáž žaluzie, která odpovídá normám a předpisům. Prodejce/montér zařízení jsou odpovědní za informovanost konečného zákazníka o možném riziku a za řádnou instalaci žaluzie. Výrobce nese odpovědnost za nabídku a dodávku komponentů, které jsou testovány podle nových norem.
Zákazník nese konečnou odpovědnost k ochraně svého dítěte.

20.Které venkovní rolety jsou lepší – plastové nebo hliníkové?

Jednoznačně hliníkové. Jsou sice dražší, nicméně u plastových rolet dochází časem vlivem působení slunce a nízkých teplot v zimním období ke zkřehnutí plastových částí a následně k jejich praskání. Rovněž barvy plastových rolet jsou nestálé a ultrafialové záření mění barevné odstíny doslova k nepoznání.

21.Které z venkovních žaluzií mají nejmenší nábal při vytažení?

Správně se tento termín nazývá „výška stažené žaluzie“. Obecně platí, že nejmenší výšku stažené žaluzie mají žaluzie s lamelami bez „pertlu“, tedy konstrukční úpravy podélné hrany lamely do ruličky. Čím je lamela širší, tím je výška stažené žaluzie menší. V naší nabídce  jsou dvě základní varianty provedení pro nižší nábal. FLEXI systém, kdy je nízké výšky nábalu docíleno použitím lamel bez podélného záhybu a SLIM systém - specifické skládání lamel (boční střídavý přesah sousedních lamel) se zachováním možnosti vedení lištami.

22.Lze předělat u venkovní rolety ovládání ruční na motorické?

Ano, předělat u venkovní rolety ruční ovládání na motorické lze. Doporučujeme použití osmihranné ocelové hřídele o průměru 40mm se spojovacím švem ven, protože hřídel se švem vnitřním se může v kombinaci s motorem pohybovat velmi hlasitě. Výhodné jsou i motory s integrovaným radiovým dálkovým ovládáním. Tím nám odpadne přívod elektrického proudu v interiéru.

23.Lze přidat dálkové ovládání k již nastaveným venkovním žaluziím s motorovým pohonem?

Pokud jsou motory s integrovaným přijímačem radiového signálu, pak lze jednoduše k motoru přiřadit další dálkový ovladač shodného výrobce. Pokud motor tento přijímač nemá, pak záleží na typu řízení, které bylo použito. V tomto případě bude nejvhodnější se dotázat přímo dodavatele tohoto  zařízení. Od dodavatele se pak můžete např. dozvědět, že řídicí jednotka umožňuje dodatečnou instalaci radiového přijímače nebo naopak, že musí být případně nahrazena jinou variantou nebo že bude nutné doplnit stávající instalaci o další zařízení. V některých případech dodatečná instalace dálkového ovládání nebude možná.

24.Markýzová látka propouští vodu nebo voda proniká skrze prošití látky ve švech, jak to řešit?

Vodopropustnost markýzové látky je rozdílná v závislosti na použitém materiálu. I v případě, že jde o tzv. nepropustné materiály (např. u košových markýz), se může stát, že voda lehce prokapává ve švech. Tato netěsnost by ale měla být pouze dočasná a látka by se do cca 30 dnů měla okolo nití "zatáhnout.".
Markýzové látky markýz v naší nabídce jsou ošetřeny speciální povrchovou úpravou CLEANGARD, která využívá ultramoderní systém ochrany markýzových látek NPP (Nanotechnology Protection Process). Tato technologie dodává látkám maximální voděodolnost a chrání látku proti vodě a špíně z dlouhodobého hlediska.

25.Musí být bezpečnostní prvky interiérové stínící techniky použity všude?

Norma se nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá. To jsou například kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. Naopak všude tam, kde děti přístup mají, tedy rodinné domy, hotely, nemocnice, školy a všeobecně veřejná místa je použití bezpečnostních prvků povinné.

26.Musí být výrobek označen výstražným značením?

Ano musí. Text a velikost varovného upozornění je definován normou a rovněž musí obsahovat další náležitosti. Tyto jsou rovněž specifikované v nové normě.

27.Můžeme mít dveřní sítě proti hmyzu na terase i přes zimu nebo je nutné je uklízet?

Nejen dveřní sítě proti hmyzu, ale i klasické okenní sítě není nutné v zimním období demontovat.

28.Na jednom okně se mi přetrhl popruh k roletě. Roletový kastlík je přetapetovaný. Zajímalo by mne, na kterých místech musím tapetu prostřihnout/proříznout, abych to mohl opravit.

Na tento poměrně častý dotaz koncových zákazníků je vhodná prevence a důrazné upozornění, že svépomocná oprava může přinést více škody a nákladů, než když se svěří odborníkům z dodavatelské firmy. Na trhu je totiž několik typů kastlíků, z nichž některé mají revizní kryt z exteriéru, jiné z interiéru ze spodní nebo přední strany (anebo z obou). Z tohoto důvodu právě odborník nejlépe posoudí, kudy vést řez tapetou, aby její poškození bylo co možná nejmenší.

29.Od kdy nová norma ČSN EN 13120 Vnitřní clony – funkční a bezpečnostní požadavky platí?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národních úrovních je platná od 1. 9. 2014.

30.Proč opatřit markýzu motorovým pohonem?

Motorový pohon markýzy Vám umožní využívat automatické funkce. Instalace slunečního čidla zajistí ochranu interiéru před nežádoucími účinky slunečního záření. Větrné, případně otřesové čidlo zabrání poškození markýzy před silným větrem. A samozřejmě se výrazně zvýší komfort ovládání zejména v případě, že použijete bezdrátové dálkové ovládání. Jedním dálkovým ovladačem pak můžete kromě markýzy řídit osvětlení, tepelné zářiče a další zařízení. Díky tomu se z terasy stane další obytný prostor.

31.Řeší norma i exteriérovou stínicí techniku ovládanou šňůrami z interiéru?

Na exteriérovou stínící techniku se norma nevztahuje.

32.Vadí roletovým a žaluziovým pohonům, pokud při provozu opakovaně vypíná tepelná pojistka kvůli přehřátí?

Jak už název napovídá, tepelná pojistka je ochranný prvek pro mimořádné odpojení pohonu v situaci, kdy hrozí jeho poškození. Není proto dimenzovaná na opakované nebo dokonce časté vypínání, může tím dojít k jejímu nevratnému poškození a nefunkčnosti celého pohonu. Tepelná pojistka chrání pohon při jeho chodu, nikoliv při jeho zablokování. Navíc, opakované nadměrné tepelné namáhání součástí pohonu může mít za následek zvýšení jeho hlučnosti při provozu a také snížení jeho životnosti.